“Fish ‘n’ Ships” Game

U sklopu projekta @FAIRSEA, koji je financiran sredstvima programa Interreg Italija-Hrvatska 2014.-2020., napravljena je igra “Fish n’ Ships. Cilj igre je povećati svijest mlađih generacija o složenosti morske ekologje, održivom ribarstvu i očuvanju morskih resursa.Pa pogledajte kako smo jučer u organizaciji @Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce igrali Fish n’ Ships sa učenicima Ekonomske škole iz Splita.

Watch the video of the game!

Published

21 srpnja, 2021
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Website

Target audience

Students

Tags