Otpad u moru. Krupni otpad na površini i na morskom dnu

Otpad na površini mora i na morskom dnuProblematika otpada u moru na području Jadrana u prošlosti je uglavnom bila obrađena u povremenim analizama otpada na plažama i plutajućeg otpada, međutim nedostaju sustavne studije i programi monitoringa, kao i prikupljanje podataka o otpadu u moru. Tijekom 2017. godine je proveden prvi monitoring plutajućeg otpada, kao i onog nataloženog na morskom dnu.
Plutajući otpad na površini moraKorištena metodologija vizualnog monitoriranja plutajućeg makro-otpada na površini mora slijedila je onu razvijenu i korištenu u okviru projekta DeFishGear – “Methodology for Monitoring Marine Litter on the Sea Surface – Visual observation (> 2.5 cm)” koja je pripremljena na temelju EU MSFD TG10 “Guidance on Monitoring of Marine Litter in European Seas (2013)”, te NOOA “Marine Debris Monitoring and Assessment: Recommendations for Monitoring Debris Trends in the Marine Environment (2013), uzevši u obzir draft “UNEP/MAP MEDPOL Monitoring Guidance Document on Ecological Objective 10: Marine Litter (2014)”.Za potrebe monitoringa plutajućeg otpada na površini mora, provedena su istraživanja u skladu za zadanom metodologijom na tri lokacije (Hvarski kanal, Mljet, Dugi otok). Promatranja su obavljala dva promatrača sa malog plovila. Plutajući je otpad određen na temelju pripadnosti/tipa materijala i njegove veličine koja je prema metodologiji uključuje 6 klasa; 2,5-5 cm; 5-10 cm; 10-20 cm; 20-30 cm; 30-50 cm; > 50 cm. Ukupno je identificirano 45 komada plutajućeg otpada, predmeti 2,5-10 cm (Hvarski kanal – 5 komada, Mljet – 18 komada i Dugi otok – 22 komada). Plastika je ukupno najzastupljenija kategorija plutajućeg otpada sa 88,88% na svim pojedinačnim postajama (Hvarski kanal – 100%, Mljet – 88,88% i Dugi otok –  86,36%), nakon čega slijedi tekstil sa 6,66%, te papir sa 4,44% ukupnog udjela na svim postajama. Najzastupljenija kategorija su komadići stiropora (G82) sa 42,22%, nakon čega slijede plastične folije (G5) sa 22,22% i komadići plastike (G79) sa 11,11%. Prosječna gustoća plutajućeg otpada za lokaciju Hvarski kanal iznosi 130,208 N/km2,  Mljet 483,870 N/km2, te za Dugi otok 691,823 N/km2.
Otpad na morskom dnuKorištena metodologija monitoriranja makro-otpada na morskom dnu slijedila je onu razvijenu i korištenu u okviru projekta DeFishGear – “Methodology for Monitoring Marine Litter on the Seafloor (continental shelf) – bottom trawl surveys” koja je pripremljena na temelju EU MSFD TG10 “Guidance on Monitoring of Marine Litter in European Seas (2013)”, te NOOA “Marine Debris Monitoring and Assessment: Recommendations for Monitoring Debris Trends in the Marine Environment (2013) i  “MEDITS International bottom trawl survey in the Mediterranean, Instructional Manual” (MEDITS Working Group, 2013), uzevši u obzir draft “UNEP/MAP MEDPOL Monitoring Guidance Document on Ecological Objective 10: Marine Litter (UNEP/MAP MEDPOL, 2014)”. Svi predmeti vidljivi okom su prikupljeni iz mreže i uneseni u bazu podataka.Monitoring otpada nataloženog na morskom dnu je proveden na ukupno 3 lokacije (sjeverni, srednji i južni Jadran), prikupljanjem otpada iz koćarskih lovina. Otpad je bio prisutan na svim postajama i u svim ulovima mreže koćarice, ali malobrojan. Na istraživanim transektima je ukupno pronađeno i određeno 10 predmeta, i to 4 na sjevernom i na srednjem, te 2 na južnom Jadranu. Ukupna težina tako prikupljenog otpada je iznosila oko 7 kg (sjeverni Jadran – 2,75 kg, srednji Jadran – 4 kg i južni Jadran – 0,25%). Umjetni polimerni materijali (plastika) je ukupno najzastupljenija kategorija otpada sa 90% (sjeverni Jadran – 70%, srednji Jadran – 100% i južni Jadran – 100%), nakon čega slijedi metal sa 10% ukupnog udjela na svim postajama. Najzastupljenija kategorija su boce >0,5 l (G8) sa 30%, dok su ostale kategorije bile ravnomjerno prisutne sa jednim predmetom (vrećica – G3, celofan – G5, boce <0,5 l – G7, industrijske rukavice – G41, ribarski monifilament parangal – G59, plastični građevinski materijal – G89). Količina otpada na morskom dnu je za lokaciju sjeverni Jadran iznosi 6,66 N/km2,  srednji Jadran 50 N/km2, te za južni Jadran 42,55 N/km2.

Read all here

Published

30 kolovoza, 2021
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Website

Target audience

Citizens

Tags